دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی پیش دانشگاهی خرداد ماه 98

*******************

سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی 3 ساعت بعد از آزمون در سایت قرار خواهد گرفت

رشته های ریاضی ، علوم تجربی و انسانی

******************